sponsorszoeken - sponsoring

Sponsoring voor de vereniging

De vereniging heeft de volgende mogelijke bronnen van inkomsten: Contributies Communicatie exploitatiekosten van bar of kantine Opbrengsten uit communicatie zijn bijvoorbeeld geld voor logo’s op websites, de borden in de hal of langs het veld etc. Hoewel sponsoring geld kan opleveren, kost het ook iets want sponsoren werven is niet iets wat bij de club…

spoonsorszoeken - wat zijn we waard

Wat zijn we waard

Om te bekijken wat u als club of vereniging te bieden heeft aan toekomstige sponsoren, moet u de waarde bepalen. Wordt de waarde bepaald door de commerciële waarde van het topteam of door wat de vereniging als geheel heeft te bieden. Laat de waarde in elk geval nooit afhangen van een eventueel gat in de…

sponsorszoeken - presentatie

Wie gaan we als sponsor benaderen

Als het moment gekomen is om daadwerkelijk op zoek te gaan naar sponsoren, moeten we bepalen wie we gaan benaderen, wie zijn potentiële kandidaten om onze club of vereniging te sponsoren. Om dit te bepalen, wordt er gebruik gemaakt van het systeem van de 3 schillen. De binnenste schil Dit zijn de mensen die het…

Het sponsorconcept

Afhankelijk van wat een sponsor betaalt krijgt hij een hogere status en vertegenwoordigen de tegenprestaties een grotere waarde. Zo is er voor ieder budget een mogelijkheid en genereert de gesponsorde een maximale opbrengst. Mogelijke sponsorconcepten Een hoofdsponsor Een aantal subsponsoren Een bedrijvenclub Club van 100 Evenementensponsoren Er is geen standaard concept aan te wijzen, een…

De Sponsorcommissie

Sponsoring is een verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur moet de uitvoering wel delegeren aan anderen, een sponsorcommissie. In het meest ideale geval bestaat de sponsorcommissie uit een persoon omdat op die manier langs elkaar heen werken wordt voorkomen. In de praktijk zal de sponsorcommissie uit meerdere mensen bestaan. Belangrijk is wel dat er een…

De website als visitekaartje

Een mogelijke sponsor wil graag weten met wie ze te maken krijgen en zal dus een kijkje nemen op de website van club, vereniging of evenement. De kwaliteit, actualiteit en toegankelijkheid van de website geven goed aan hoe de club georganiseerd is en wat voor cultuur er heerst. Waar moet de website aan voldoen? Informatie…

De presentatie aan de sponsor

We hebben bepaald dat we gesponsord willen worden, wat de waarde is van onze club of vereniging en hebben duidelijk voor ogen wat we willen laten sponsoren. Nu is het tijd om ons te presenteren aan de mogelijke sponsoren. Wat moet er in een presentatie staan?  Naam, adres, telefoonnummer en website Gegevens van de contactpersoon…

Verenigingsprofiel

Door een verenigingsprofiel te maken, kun je als club of vereniging interessant maken voor specifieke sponsoren. De volgende gegevens moeten in een verenigingsprofiel zitten: Naam vereniging en adresgegevens Korte historie Toelichting van de activiteit Aantal leden en onderverdeling van de leden Herkomst leden, eventueel postcodegebied Kenmerken leden (opleiding, welstand, status, geloof) (sportieve) Hoogtepunten Schets van…

Belangrijke regels voor sponsoring

Stel je als club of vereniging de vraag of sponsoring echt nodig is Sponsoring is altijd een verantwoordelijkheid van het bestuur Begin om de zoveel tijd weer opnieuw met de ontwikkeling van een sponsorstrategie Bepaal wat en wie je als club of vereniging bent, identiteit bepaald het type sponsor – Verenigingsprofiel Bepaal de waarde van…

De tegenprestatie

Een sponsor verwacht van de club een tegenprestatie. We spreken ook wel over de rechten van de sponsor, we maken het volgende onderscheid: Communicatieve rechten Associatieve rechten Hospitality rechten Communicatieve rechten Deze vorm van tegenprestatie komt het meeste voor. Praktisch gezien zijn het alle objecten waar fysiek een naam en/of logo op kan worden vermeld.…