Algemene voorwaarden sponsors-zoeken.be

Deze voorwaarden dient u nauwkeurig door te lezen voordat u gebruik gaat maken van sponsors-zoeken.be, op welke manier dan ook. Indien u gebruik maakt van sponsors-zoeken.be, gaat u akkoord met deze voorwaarden.
Op de inhoud en het gebruik van sponsors-zoeken.be zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van sponsors-zoeken.be houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. sponsors-zoeken.be behoudt zich het recht voor alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op sponsors-zoeken.be daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Definities

 • sponsors-zoeken.be Alle pagina’s die deel uit maken van de website https://www.sponsors-zoeken.be.
 • sponsors-zoeken.be wordt rechtens vertegenwoordigd door INCITE uit Nijetrijne
 • Sponsoroproep Het aanbieden van een product of dienst en/of het vragen naar een product of dienst op sponsors-zoeken.be.
 • Sponsorzoeker De particulier of bedrijf die een of meerdere sponsoroproepen heeft geplaatst op sponsors-zoeken.be.
 • Sponsor Een particulier, bedrijf of instelling die geïnteresseerd is in het sponsoren van een sponsorobject
 • Gebruiker Ieder persoon die, op wat voor manier dan ook, gebruik maakt van sponsors-zoeken.be. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het zoeken naar en bekijken van sponsoroproepen, het reageren op sponsoroproepen en/of het bieden op sponsoroproepen..
 • Schade Alle vormen van schade, zowel direct als indirect.

Registratie

 • Het plaatsen van sponsoroproepen op sponsors-zoeken.be of registratie als sponsor is pas mogelijk nadat de gebruiker zich heeft geregistreerd op sponsors-zoeken.be, dit is alleen mogelijk via het registratieformulier.
 • Aan het registreren op sponsors-zoeken.be zijn geen kosten verbonden.
 • De gebruiker dient er zorg voor te dragen dat, ten tijde van het registreren, alle gegevens volledig en naar waarheid worden ingevuld.
 • De sponsorzoeker kiest ten tijde van zijn registratie zelf een gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van deze gegevens. sponsors-zoeken.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen van zijn gegevens aan derden.
 • De gebruiker dient er zorg voor te dragen dat ook na registratie de gegevens actueel blijven, indien nodig dient de adverteerder de gegevens zelf te wijzigen.
 • sponsors-zoeken.be is niet verantwoordelijk voor het ontbreken en/of onjuist zijn van gegevens verstrekt door de adverteerder.

Adverteren

 • Na registratie is het mogelijk om gratis een sponsoroproep te plaatsen op sponsors-zoeken.be.
 • Het is niet toegestaan om een gebruikersnaam te kiezen die bestaat uit een url, of een gedeelte van een url.
 • De gebruiker draagt zelf zorg voor de inhoud van de sponsoroproep.
 • sponsors-zoeken.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze inhoud.
 • Het is niet toegestaan gratis sponsoroproepen meerdere malen te plaatsen, ook niet in verschillende categorieën en/of groepen. Hieronder valt ook het plaatsen van advertenties met soortgelijke kenmerken en/of eigenschappen.
 • Het is niet toegestaan sponsoroproepen te plaatsen die, naar strekking en/of inhoud, in strijd met de wet en/of openbare orde en goede zeden zijn.
 • Het is niet toegestaan sponsoroproepen te plaatsen waarin rechten van derden worden geschonden en/of inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendommen van derden.
 • Tevens zijn sponsoroproepen die voldoen aan een van onderstaande voorwaarden niet toegestaan.
  • Multi Level Marketing advertenties
  • sponsoroproepen met enkel een verwijzing naar een andere website
  • sponsoroproepen met betrekking op affiliate / partner programma’s
  • sponsoroproepen met kettingbrief en/of piramide-constructies.
  • Het is een sponsorzoeker ten alle tijden toegestaan zijn sponsoroproep te wijzigen en/of te verwijderen.
  • sponsors-zoeken.be behoudt zich het recht voor om sponsoroproepen te wijzigen en/of te verwijderen.
  • Als u een gratis sponsoroproep plaatst, blijft deze maximaal 90 dagen op sponsors-zoeken.be staan.
  • sponsors-zoeken.be is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de sponsoroproep.

Sponsoren

 • Particulieren, bedrijven en instellingen kunnen zich als sponsor registreren. Hiervoor gelden dezelfde regels als genoemd bij registratie.
 • Sponsoren kunnen een sponsorprofiel invullen en sponsoroproepen bekijken die matchen met dit profiel.
 • sponsors-zoeken.be geeft geen enkele garanties omtrent de resultaten van de resultaten van de match. Hier kunnen dus ook geen rechten aan worden ontleend.
 • Sponsoren kunnen hun profiel publiceren op de website. Hier zijn kosten aan verbonden. Na betaling wordt het profiel op de pagina Sponsoren gepubliceerd.

Afbeeldingen

 • Het is mogelijk om bij een sponsoroproep tegen betaling  meerdere foto’s en/of afbeeldingen te plaatsen.
 • Indien er foto’s en/of afbeeldingen bij een sponsoroproep worden geplaatst mogen deze foto’s niet in strijd zijn met de wet en/of openbare orde en goede zeden.
 • Het is niet toegestaan om foto’s bij een sponsoroproep te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.
 • De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de foto’s en/of afbeeldingen vrij van auteursrechten en/of aanverwante rechten zijn, deze rechten bij de adverteerder zelf liggen en/of dat er toestemming is verkregen voorafgaand aan de plaatsing op sponsors-zoeken.be. sponsors-zoeken.be is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de gevolgen van schending van het auteursrecht.
 • sponsors-zoeken.be is te allen tijde gerechtigd foto’s en/of afbeeldingen te verwijderen en/of links uit teksten te verwijderen.

Betaalde diensten en Top Advertenties

 • sponsors-zoeken.be biedt de mogelijkheid om in de rubrieken waarin u adverteert uw sponsoroproep te laten opvallen, door middel van een top advertentie. Uw sponsoroproep zal random met andere top advertenties binnen betreffende rubriek met prioriteit worden getoond boven de huidige sponsoroproepen binnen betreffende rubriek.
 • Daarnaast kan tegen betaling de volgende extra opties worden gekocht:
  • Tweeten van de sponsoroproep op ons Twitter account
  • Omhoog plaatsen van de sponsoroproep in de lijst van sponsoroproepen
  • Plaatsen van extra afbeeldingen
  • Plaatsen van extra social media links
  • Plaatsen van de oproep middels een link op Facebook
  • Laten maken van een promotie video
 • sponsors-zoeken.be geeft geen enkele garanties omtrent de resultaten van de extra promotie. Hier kunnen dus ook geen rechten aan worden ontleend.
 • sponsors-zoeken.be is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie met de daaraan gekoppelde “promotie” voordelen.

Relatie adverteerder – gebruiker

 • sponsors-zoeken.be biedt sponsorzoekers en gebruikers de mogelijkheid om in contact met elkaar te komen. Indien een gebruiker en adverteerder, als gevolg van deze bemiddeling, een overeenkomst sluiten dan is sponsors-zoeken.be hierbij geen partij.
 • sponsors-zoeken.be aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit de bemiddeling tussen adverteerders en gebruikers.

Privacy beleid

Lees ons privacybeleid